Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal

An engine of emergency education.

Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.doneaza.naradix.ro este Asociatia NARADA, (in continuare NARADA sau Operatorul), cu sediul in Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, avand cod de identificare fiscala 42157184, inregistrata in Registrul Entitatilor & Unitatilor de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, precum si in registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 28945/A/2019, reprezentata de Andra Munteanu – Presedinte.

Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal in legatura cu prezentul web-site, NARADA poate fi contactata la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected].

1. Definitii

1.1. Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2. Prin raportare la specificul activitatilor NARADA in conformitate cu scopurile si obiectivele din Statut, precum si referitor la campania de strangere de fonduri prin intermediul website-ului www.doneaza.naradix.ro datele cu caracter personal includ, dar nu se limiteaza la numele si prenumele donatorului, adresa de e-mail, numarul de telefon al donatorului, contul IBAN al donatorului, precum si orice alte date cu caracter personal pe care donatorul alege sa le transmita pentru sustinerea platformei naradix.ro prin intermediul donatiilor.

1.3. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

1.4. „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.5. In ceea ce priveste website-ul www.doneaza.naradix.ro, operatorul de date cu caracter personal este NARADA.

1.6. „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

1.7. „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii (donatorii si sustinatorii platformei Naradix in cadrul campaniei desfasurate impreuna cu HaHaHa Production).

1.8. Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

2. Categorii de date personale prelucrate

2.1. NARADA colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal, iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul website-ului doreste sa intre in contact cu echipa NARADA. Astfel, in cazul campaniei de strangere de fonduri pe care NARADA o realizeaza prin intermediul parteneriatului cu HaHaHa Production, vor fi prelucrate urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

2.1.1. Pentru Donatori: nume, prenume, numar de telefon, adresa, e-mail, cont bancar, date furnizate in procesul de efectuare a donatiei si orice alte date cu caracter personal si special pe care donatorul le poate pune la dispozitia NARADA.

2.1.2. Prin intermediul adresei de e-mail furnizate de persoana vizata, NARADA poate transmite catre aceasta mesaje de sustinere, promovare, incurajare, informare cu privire la Proiecte, precum si orice alte tipuri de mesaje, cu respectarea scopului si obiectivului NARADA. Persoana vizata va putea solicita oricand dezabonarea de la acest serviciu.
In plus, persoana vizata va primi o serie de premii in schimbul donatiei efectuate in cadrul campaniei desfasurate impreuna cu HaHaHa Production, aspecte vor fi dezvoltate in cadrul Termenilor si Conditiilor.

2.1.3. NARADA pune la dispozitia Donatorilor un singur tip de donatie – donatii in banii (transfer bancar sau SMS) pentru platforma si proiectul naradix.ro – O scoala de vara altfel. Acestia vor putea alege dintr-o suma predefinita, sau vor putea introduce orice alta suma ce doresc a fi donata.

2.1.4. In procesul de donatie utilizatorul – persoana vizata va putea pune la dispozitia NARADA prin sectiunea “mesajul tau” alte informatii care pot fi calificate drept date cu caracter personal. Utilizatorul intelege faptul ca orice date va integra in casuta destinata mesajului pot fi facute publice daca va opta in acest sens, astfel ca vor fi expuse pe web-site si vor fi aduse la cunostinta publicului larg.

2.1.5. Donatorul persoana fizica are posibilitatea sa doneze online prin intermediul unui procesator specific de plati sau prin SMS. Valorile donatiilor pot varia, NARADA putand modifica oricand aceste informatii disponibile pe website. Donatorul poate opta si pentru plata recurenta, existand posibilitatea sa i se retraga lunar din cont suma cu privire la care isi exprima dorinta sa sustina proiectul naradix si implicit NARADA. In acest sens, NARADA, in functie de operatiunea selectata de Donator, poate avea acces la informatii privind contul din care se fac donatiile si la numele titularului de cont.

2.2. Datele cu caracter personal ale Beneficiarilor proiectelor incluzand dar nelimitandu-se la: nume si prenume, varsta, fotografie/video sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679: „Prelucrarea datelor cu caracter personal si special este permisa partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, organizatiilor neguvernamentale, in vederea realizarii obiectivelor acestora, fara consimtamantul expres al persoanei vizate, dar cu conditia sa se prevada garantiile corespunzatoare”.

2.3. Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri), furnizate de catre browser-ul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul www.doneaza.naradix.ro si pot fi folosite de NARADA pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate completata cu Politica de Cookies.

2.4. In situatia in care Utilizatorul se aboneaza la Newsletter, prin e-mailul furnizat, NARADA poate transmite mesaje de sustinere, promovare, incurajare, informare, precum si orice alte tipuri de mesaje, cu respectarea scopului si obiectivului NARADA. Utilizatorul va putea solicita oricand dezabonarea de la acest newsletter.

2.5. In procesul de administrare al conturilor de donator, datele cu caracter personal pot fi divulgate partial sau integral partenerilor strategici ai NARADA sau partenerilor furnizori de servicii care contribuie fie prin sustinerea cu sponsorizari dezvoltarea platformei fie cu servicii de tip: IT, legal, Marketing, etc. Scopul divulgarii acestor date este exclusiv de raportare a sumelor, verificare a functionalitatii platformei si se vor implementa masuri tehnice si organizatorice de anonimizare a datelor atunci cand acest lucru va fi posibil.
Partenerii NARADA catre care vor putea fi divulgate datele sunt:
[…]

3. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

3.1. NARADA prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

3.1.1. In scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul persoanei vizate landing page-ul unde poate efectua donatii pentru a sustine proiectul naradix sau pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.doneaza.naradix.ro .

3.1.2. In baza consimtamantului oferit de persoana vizata in vederea publicarii unor informatii personale privind persoana Donatorului in cazul in care acesta alege sa dezvaluie datele sale cu caracter personal in momentul in care efectueaza donatia.

3.1.3. In interes legitim, in baza relatiei relevante si adecvate dintre NARADA si persoanele vizate ce furnizeaza voluntar date prin intermediul donatiilor efectuate in cadrul campaniei de strangere de fonduri de pe website-ul www.doneaza.naradix.ro.

4. Durata de retentie a datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul NARADA sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectarii acestora.

5. Transferul datelor cu caracter personal

5.1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

5.2. NARADA se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6. Drepturile persoanelor vizate

6.1. Oricare persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu NARADA, ca operator de date cu caracter personal:

6.1.1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

6.1.2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete.

6.1.3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

6.1.4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.

6.1.5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.1.6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim NARADA.

6.1.7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si NARADA, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

6.2. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

6.3 Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336;

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;

Fax: +40.318.059.602;

E-mail: [email protected];

Pagina web: www.dataprotection.ro.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa Asociatiei NARADA la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected].

7. Aspecte finale

7.1. Daca NARADA va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Ultima modificare: 26.05.2021

Continut

Copiii viitorului cresc cu Narada.
CONNECT - LEARN - DONATE